Bộ Video Hướng Dẫn Tự Tạo Website Chuyên Nghiệp

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, thời đại kỷ nguyên công nghệ 4.0 dường như đang khiến kinh doanh truyền thống trở nên ngày càng khó khăn. Mạng Internet dần phổ biến, là phương tiện truyền thông nhanh nhất tới khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Trong đó, website là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quảng bá thông tin, quảng bá hoạt động, dịch vụ kinh doanh và được coi là cánh tay đắc lực cho hoạt động Marketing của Doanh Nghiệp.

Bộ video này sẽ hướng dẫn cho bạn

Tự tạo website từ A-Z

Cách mua hosting

Cách tạo form opt-in, landing page...

Vui lòng đăng ký tại đây:

Copyright 2018, Marketing Mix  -  "Action now - Success come"